Hemmersgården

Hemmersgården

Hemmersgården är ursprungligen ritad av byggnadsmästare A. Mannelin och för planeringen av återuppbyggnaden har arkitekt Marja Kyyhkynen svarat. Byggnaden är ursprungligen från Skolhusgatan i centrum av Vasa.

Huset byggdes för assessor Stenbäck år 1886 och blev senare poeten och författaren Jarl Hemmers (1893 - 1944) barndomshem.

Aktiebolaget Vasa Ångkvarn donerade huset till Stundars år 1977. Byggnadens flytt och återuppbyggnad påbörjades 1979 och två år senare kunde huset återinvigas.

Museirummet på Hemmersgården är vikt för Jarl Hemmer. I samband med invigningen donerade Jarl Hemmers fru Saga Hemmer  föremål som tillhört författaren. Dessa finns nu utställda i museirummet. I donationen ingick böcker, dokument, urklipp och andra föremål.

Våra utrymmen